หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาทราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ตำบลน่าอยู่ บนวิถีพอเพียง"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
นายวิบูลย์ ภูริชชยันต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 
 
พันธกิจ
     
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน : มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม อย่างเพียงพอ และยั่งยืน
 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต : เป็นตำบลแห่งความพอเพียงสันติสุขและมีความเข้มแข็งทางสังคมสามารถช่วยเหลือตนเองได้
 
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม : เป็นตำบลที่มีระบบการบริหารจัดการด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและ ความเป็นระเบียบในตำบล
 
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพานิช: ส่งเสริมให้มีระบบสหกรณ์การเกษตรและสร้างรายได้ให้กับตำบล ด้วยการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เป็นตำบลที่มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการตามแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา : เป็นตำบลแห่งการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อัตลักษณ์ของคนในตำบลและการกีฬา
 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร : ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนส่งเสริมการลงทุนและพานิช

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
 
 
 
สายตรงนายก รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-2186549
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10