หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางสาวปวินนา สุยะวงค์
ปลัด อบต.นาทราย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรุ่งนภา มูลรัตน์
รองปลัด อบต.นาทราย
(นักบริหารงาน อบต. ระดับต้น)


นายชูชาติ เพิ่มอุตสาห์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางอรทัย กันทะยอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางกมลวรรณ สนธิ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวเรณู ใจเรือน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


นางสาวเสาวภา จินารักษ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


นายจีระวัฒน์ อะริยะจ้อน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ


นายประดิษฐ์ ศรีเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายวีระพงษ์ วงค์ขัติย์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
     
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-092-879
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10