หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางสาวปวินนา สุยะวงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
โทร : 053-092879
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรุ่งนภา มูลรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
(นักบริหารงาน อบต. ระดับต้น)
โทร : 053092879


นายชูชาติ เพิ่มอุตสาห์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 053-092879


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางกมลวรรณ สนธิ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 053-092879


นางสาวเรณู ใจเรือน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 053092878


นางสาวเสาวภา จินารักษ์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 053-092878


นายจีระวัฒน์ อะริยะจ้อน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร : 053-092878


นายประดิษฐ์ ศรีเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 053-092879


นายวีระพงษ์ วงค์ขัติย์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 053092879
 
     
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-8594391
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10