หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาทราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
 
1. ประวัติความเป็นมา
2. โครงสร้างคณะกรรมการ 2 ด้าน
3. แผนการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นประจําปี
4. ปฏิทินการดําเนินงานประจําปี
5. คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
  5.1 ด้านที่ 1 การบริหารการจัดการ
  5.2 ด้านที่ 2 การดําเนินงาน
  5.3 ด้านที่ 3 ผลการดําเนินงาน
6. คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตําบลนาทราย
  6.1 คณะทํางานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
   
การกําหนดขอบเขตพื้นที่และการสํารวจทรัพยากรท้องถิ่น
   
การทําผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปัก
   
การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
   
การทําตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
   
การทําทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
   
ดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
  6.2 คณะทํางานที่ 2 งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
   
การสํารวจทรัพยากรท้องถิ่น
   
รายงานผลการสํารวจทรัพยากรท้องถิ่น
  6.3 คณะทํางานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
   
การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
   
การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
   
การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรท้องถิ่น
  6.4 คณะทํางานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
   
การฟื้นฟู บํารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มและแจกจ่ายให้กับชุมชน
   
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  6.5 คณะทํางานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
   
การรวบรวมและบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
   
ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้
  6.6 คณะทํางานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น
   
การสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
   
การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อํานวยความสะดวกต่าง ๆ
7. รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-2186549
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10