หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พ.ศ. 2553 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 126  
 
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2554 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 127  
 
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พ.ศ 2554 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 124  
 
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พ.ศ 2554 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 112  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พ.ศ. 2553 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 131  
 
ประมวลจริยธรรมของข้อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2552 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 117  
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 129  
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-8594391
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10