หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
-แผนการจัดหาพัสดุ- [ 12 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเด่นทรายมูล ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 2 สาย [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8 บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก 4024-บ้านผาลาดเหนือ หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 15 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพ.ถ 43-113 หมู่ที่ 22 บ้านชัยวงษา ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 9 มี.ค. 63) [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-057 ม.6 บ้านฮั่ว ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (22 ม.ค. 63) [ 22 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-149 ม.10 บ้านแม่หว่างห้วยริน ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน (22 ม.ค. 63) [ 22 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (20 พ.ย. 62) [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ย. 62) [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)  
 
“ตำบลน่าอยู่ บนวิถีพอเพียง”
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-092-879
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10