หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ประกาศ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2/2564) [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 119  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ และการงดเบี้ยปรับ / เงินเพิม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 27 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 98  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอยประเภทขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมขน [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 101  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานองค์การริหารส่วนตำบลนาทราย [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
“ตำบลน่าอยู่ บนวิถีพอเพียง”
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-092-879
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10