หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
 


 
นายสมคิด บัวตอง
กำนันตำบลนาทราย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาเลี่ยง
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายบุญมี สานา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่หว่างพัฒนา


นายสองเมือง แปงเอ้ย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านผาลาด


นายบุญส่ง เขียวทา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย


นายนิรัน อุดอิ่นแก้ว
ผู้ใหย่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแม่หว่างบน


นายเอกลักษณ์ ป้อมฝั้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว


นายนพดล ศรีวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 7 บ้านแม่หว่างลุ่ม


นายพงษ์ศักดิ์ ก่อเกื้อตระกูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านพระบาทห้วยต้ม


นายนิมิตร มือผอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองปู


นางสาวธัญลักษณ์ สังข์สวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 10 บ้านแม่หว่างห้วยรินเสรีธรรม


นายสุพจน์ เมธีล้ำเลิศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบอน


นายสมบัติ วงค์ฤดีเจริญกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเด่นยางมูล


นายธิติสรรค์ คำนึงวสิน
ผู้ใหย่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองนา


นายทิพันธ์ พรนรังสรรค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 14 บ้านเด่นทรายมูล


นายบุญเลิศ จินะวัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ


นางอชิตา เถินบุรินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านนามน
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-8594391
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10