หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

Office Of Nasai Subdistrict Administrative Organization
นมัสการครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)
และศาสนสถานศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนาทราย

Center of religious mind
สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

Local attractions, cultural and natural attractions
ศูนย์วิจัยหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม

Ban Huai Tom Handicraft Research Center
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลนาทราย

NaSai Health Promoting Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาทราย จ.ลำพูน ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
...........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 
 
 
   
 
   
 
ข่าวสาร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
คู่มือประชาชน
     
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 12 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 49 
     
   
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


จ้างเหมาดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนของ [ 11 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ในตำบล (กิจกรร [ 30 ธ.ค. 2563 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 58 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 65 
   
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 69 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 60 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 57 
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.นาทราย จ้างเหมาดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนของ [ 11 ม.ค. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ในตำบล (กิจกรร [ 30 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ [ 30 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ [ 30 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย จ้างจ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 17 บ้านแม่หละ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน โดย [ 28 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย จ้างจ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 21 บ้านศรีเวียงชัย ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพ [ 28 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ [ 24 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม ขนาด 2 แรง 1 เฟส 16 ใบพัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 23 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้าน [ 22 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต้ม หมู่ที่ 22 บ้านชัยวงษา [ 22 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต้ม หมู่ที่ 22 บ้านชัยวงษา [ 22 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบอ [ 22 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 4 บ้าน [ 22 ธ.ค. 2563 ]อบต.นาทราย จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง , จ้างเหมาทำสนามกีฬา และจ้างเหมาทำพลุ ตามโ [ 21 ธ.ค. 2563 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว42  [ 12 ม.ค. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ด่วนที่สุด พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว50 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
     
     
 
 แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดุแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
 สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต.ครั้งที่ 9-2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
 ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
 การรายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาด สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ Cl [ แนบ1 ]  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
 แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการฯ ในคณะกรรมการ ก.บ.ท.  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 ขอความอนุเคราะห์ลงนามในแบบลงลายมือชื่อ เพื่อนำไปสแกนในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เพื่อเป็นการ Kic  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 ติดต่อผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำห  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติด  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงปม.64 เงินอุดหนุนทั่วไป คชจ.จัดการศึกษา ศพด. ค่าจัดการเรียนการสอน ไตรมาส2 ม.ค.-มี.ค  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงปม.64 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ไตรมาส2 ม.ค.-มี.ค.64  [ 13 ม.ค. 2564 ]    
 แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
 สำรวจข้อมูลการประกาศใช้ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ แนบ1 ]  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
     
     
 
อบต.นาทราย การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติขององค์การบริหารส่ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟังคลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด The New Normal [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟังคลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟังคลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟังคลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 60 
อบต.นาทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟังคลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟังคลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟังคลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟังคลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน [ 5 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟังคลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน [ 4 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 69 
อบต.นาทราย No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ขอร่วมเป็นหนึ่ง ในการปฏิบัติตามนโยบา [ 30 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 112 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟังคลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน [ 30 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 70 
อบต.นาทราย เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก [ 30 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
ดูหนังออนไลน์ฟรี หลากหลายแนว ดูฟรีผ่านมือถือ (23 ธ.ค. 2563)    อ่าน 29746  ตอบ 7  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ให้บริการแล้วค่ะ (19 ธ.ค. 2563)    อ่าน 259  ตอบ 2  
เว็บเดิมพันออนไลน์ ที่มาครบทุกรูปแบบในการเดิมพัน (17 ต.ค. 2563)    อ่าน 40  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

ศูนย์วิจัยหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

ดอยกิ่วลม
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.นาทราย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
สายตรงปลัด
โทร 053-092-879
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-092-879
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.นาทราย

facebook
อบต.นาทราย
อบต.นาทราย