หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

Office Of Nasai Subdistrict Administrative Organization
นมัสการครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)
และศาสนสถานศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนาทราย

Center of religious mind
สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

Local attractions, cultural and natural attractions
ศูนย์วิจัยหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม

Ban Huai Tom Handicraft Research Center
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลนาทราย

NaSai Health Promoting Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาทราย จ.ลำพูน ค่ะ
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลนาทราย
สนองพระราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นางสาวปวินนา สุยะวงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
โทร : 091-8594391
 
 
 
   
 
   
 
ข่าวสาร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
คู่มือประชาชน
   
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หว่างห้วยริน โด [ 24 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาดเหนือ โดยวิธี [ 24 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้ง) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจา [ 22 มิ.ย. 2564 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 53 
สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 (ไปหาเจดี [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 84 
   
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับ [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 81 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างราง [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 76 
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.นาทราย จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หว่างห้วยริน โด [ 24 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาดเหนือ โดยวิธี [ 24 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้ง) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจา [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต้ม โดยวิธีเฉพ [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นยางมูล โดยวิธี [ 21 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลี่ยง ตำบล นาทราย อำ [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม ขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส ๑๖ ใบพัด ๒๒๐ โวลต์ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะส [ 15 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม ขนาด ๒ แรงม้า ๓ เฟส ๑๖ ใบพัด ๓๘๐ โวลตฺ์ (พร้อมอุปกรณ์ติดต [ 15 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ ตำบลนาทราย อำเภอลี [ 14 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย จ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 21 บ้านศรีเวียงชัย ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน โด [ 14 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อชุดวัสดุสารกรองน้ำถังกรองเหล็ก จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะส [ 14 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะส [ 14 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการให้เหมาะสมแล [ 14 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน ๒ รายการ โ [ 10 มิ.ย. 2564 ]อบต.นาทราย ซื้อถังขยะอันตรายและถังขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
การส่งเสริมและยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1330 [แบบรายงาน] [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
โครงการเครือข่ายครูดีเด่นของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1333  [ 24 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
     
     
 
 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและสัมภาษ์เชิงลึก  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    
 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติการดีเด่น ประจำปี 2564  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
 แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
 การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
 รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับประถมสังกัดองค์กรปกค  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
 รายงานการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
 สรุปผลการประชุม ก.จง ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5-2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภคม 2564  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
 แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนื้องถิ่น (องค์การบร  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
 การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
     
     
 
อบต.นาทราย กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เพื่อส่งเ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.นาทราย ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้ลงพื้นที่ตำบลนาทราย ดำเนิน [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.นาทราย การประชุมคณะกรรมการ SRRT ตำบลนาทราย ครั้งที่ 2/2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง วิธีการรับมือกับปัญหาการซื้อขายออนไลน์ [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง เครื่องเล่นชนิดมีล้อเลื่อน (เช่น รองเท้าสเก็ต โรลเลอ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.นาทราย กิจกรรมรณรงค์การลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.นาทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
อบต.นาทราย กิจกรรมนำร่องสาธิตการใช้เทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา ภายใต้โครง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
อบต.นาทราย ติดตามประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
อบต.นาทราย ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในร [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
อบต.นาทราย ศึกษาดูงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
อบต.นาทราย ร่วมโครงการซ้อมแผนอัคคีภัยและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 43 
อบต.นาทราย ต้อนรับสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมชลประทาน ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจพื [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 46 
อบต.นาทราย กิจกรรมรณรงค์การลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
อบต.นาทราย การประชุมร่วมกับคณะกรรมการด้านการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ห้วยแม่ฮู [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
ดูหนังออนไลน์ฟรี หลากหลายแนว ดูฟรีผ่านมือถือ (21 พ.ค. 2564)    อ่าน 39353  ตอบ 15  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 48  ตอบ 0  
ดูหนังออนไลน์ (12 มี.ค. 2564)    อ่าน 51  ตอบ 0  
   
 
 
E-Service
 
ตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
(ไฟกิ่ง)
 
คำร้องแจ้งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

ศูนย์วิจัยหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

ดอยกิ่วลม
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.นาทราย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
สายตรงปลัด
โทร 053-092-879,
091-8594391 
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-8594391
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.นาทราย

facebook
อบต.นาทราย
อบต.นาทราย