หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

Office Of Nasai Subdistrict Administrative Organization
นมัสการครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)
และศาสนสถานศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนาทราย

Center of religious mind
สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

Local attractions, cultural and natural attractions
ศูนย์วิจัยหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม

Ban Huai Tom Handicraft Research Center
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลนาทราย

NaSai Health Promoting Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาทราย จ.ลำพูน ค่ะ
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลนาทราย
สนองพระราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายวิบูลย์ ภูริชชยันต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
โทร : 098-2186549
 
 
 
   
 
   
 
ข่าวสาร
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
คู่มือประชาชน
   
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


ซื้อชุดวัสดุสารกรองน้ำถังกรองเหล็ก ขนาด 1.15 เมตร สูง 1.50 เมตร ปริมาณสารกรองน้ [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ตามโครงการประเพณีเปลี่ยนผ้า [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที [ 27 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 27 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
   
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้า [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อส [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 53 
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.นาทราย ซื้อชุดวัสดุสารกรองน้ำถังกรองเหล็ก ขนาด 1.15 เมตร สูง 1.50 เมตร ปริมาณสารกรองน้ [ 25 พ.ค. 2565 ]อบต.นาทราย จ้างเหมาจัดทำรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา ตามโครงการประเพณีเปลี่ยนผ้า [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]อบต.นาทราย จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนั [ 10 พ.ค. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อชุดตรวจสอบ NPK และ pH ในดิน ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใ [ 9 พ.ค. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ [ 6 พ.ค. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ [ 6 พ.ค. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก 2-5 ปี ของศูนย์พัฒ [ 28 เม.ย. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก 2-5 ปี ของศูนย์พัฒ [ 28 เม.ย. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการสื่อการเรียนการสอน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 27 เม.ย. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]อบต.นาทราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปดงฮงหอ หมู่ที่ 15 [ 22 เม.ย. 2565 ]อบต.นาทราย จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยคำ หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว ตำบลนาทร [ 21 เม.ย. 2565 ]อบต.นาทราย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการ [ 21 เม.ย. 2565 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
ยกเลิกการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1551,1552  [ 26 พ.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1549  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กศ. มท 0816.5/ว1543  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3609  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1450 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กม. มท 0804.6/ว1507  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) กพส. มท 0810.6/ว1513  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1544 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
     
     
 
 การประเมินการใช้ประโยชน์และสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนของอ  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 เร่งรัดการใช้จ่ายแลส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำ  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึ  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ไตรมา  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไ  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒ [ แนบ1 ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถาน  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 การเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 ขอแจ้งสรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 5/2565  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน [ แนบ1 ]  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราจัดสรรเ  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
 การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๖๕  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
     
     
 
อบต.นาทราย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.นาทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ คำสั่งอำเภอลี้ ที่ 1033/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหาร [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.นาทราย ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง ข้อพิจารณา ที่ควรใส่ใจ ในสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.นาทราย ลงพื้นที่ดำเนินการตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่ล้มขวางทับบนพื้นถนนและอาจก่อให้เกิดอันตร [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.นาทราย ร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.นาทราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) ภายใต้โครงก [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.นาทราย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง เตือน! น้ำมันเชื้อเพลิงเถื่อน ถูกจริงไม่คุ้มเสีย [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
อบต.นาทราย การประชุมงานสวัสดิการชุมชน เพื่เข้าร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและจัดทำแผนเพื่อฟื้น [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.นาทราย การประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับประเมินป้ายพระราชทานฯ ในโครงการอนุรักษ์ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.นาทราย ดำเนินการฉีดน้ำล้างร่องน้ำ เพื่อเปิดช่องทางการระบายน้ำ และฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นก [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.นาทราย กิจกรรมการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อการจัดการการให้ปุ๋ยพืช ดำเนินการตามโครงการน้อมนำป [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.นาทราย การประชุมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.นาทราย ร่วมงานประเพณีครบรอบมรณะกาล 22 ปี พิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ให้บริการแล้วค่ะ (19 ธ.ค. 2563)    อ่าน 5431  ตอบ 2  
   
 
 
E-Service
 
ตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ คำร้องแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
(ไฟกิ่ง)
คำร้องแจ้งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
 
คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค แจ้งซ่อมแซมระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน page facebook อบต.นาทราย
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

ศูนย์วิจัยหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

ดอยกิ่วลม
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.นาทราย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
สายตรงปลัด
โทร 053-092-879,
091-8594391 
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-2186549
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10