หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลนาทราย เมื่อประมาณปี 2305 มี ปู่ส๋าง ย่าถัง ซึ่งเป็นชาวละว้า (ลัวะ) อพยพมาจากเมืองเชียงใหม่ (ดอยอินทนนท์) ได้พาชาวละว้าจำนวน 15 ครอบครัว เดินทางข้ามแม่น้ำระมิง (แม่ปิง) มาพักค้างแรมที่วัดผาเวียง (ปัจจุบันบ้านกองวะในเขตตำบลแม่ลาน)1 1 คืน พอรุ่งขึ้นก็พากันออกเดินทางจนมาพบ
  ที่ดิน ที่มีความอุดมสมบรูณ์ด้วยป่าไม้จึงพากันตั้งบ้านเรือน ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้นหนึ่งแห่ง ชื่อว่า วัดทุ่งน้ำบ่อ และได้ไปนิมนต์พระวัดผาเวียงมาเป็น พระอุปฌาย์ ปู่ส๋าง ย่าถัง เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ได้มีการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและ ทำการเพาะปลูกโดยได้มีการชุดสระน้ำเพื่อใชในการเกษตรและใช้อุปโภค บริโภค มีน้ำตลอดปีมิได้แห้งแล้ง ในหมู่บ้านแห่งมีความอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยข้าว ในปัจจุบันสระน้ำแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า "ทุ่งน้ำบ่อย่าถัง" ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ในตำบลนาทราย
 
ตราสัญลักษณ์
 
   
ภาพดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

ขอบบนมีอักษร "องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย"

ขอบล่างมีอักษร "อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน"
  ตรงกลางของดวงตรา
 
ตรงกลางของดวงตรา มีรูป "องค์พระเจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์" พระเจดีย์องค์นี้มีฐานกว้าง 20 เมตร สูง 34 เมตร เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2518 แล้วเสร็จในปี 2540 โดยที่ท่านครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ห้วยต้มเป็นประธานก่อสร้าง และเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2523 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเจิมหิน เพื่อบรรจุในองค์พระเจดีย์
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 โดยอยู่ห่างจากอำเภอลี้ ไปทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลำพูนประมาณ 120 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 106) มีพื้นที่โดยประมาณ 128,187.50 ไร่ หรือ 205.10 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 17,077 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 8,821 คน คิดเป็นร้อยละ 51.65

หญิง  จำนวน 8,256 คน คิดเป็นร้อยละ 48.35
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,676 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 83.262 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลลี้ และตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก จดกับ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 
ตำบลลี้ และตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ตำบลนาทราย
ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 
 
เขตการปกครอง
 
  ตำบลนาทราย แบ่งเขตการปกครองเป็น 23 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ 1 บ้านนาเลี่ยง
หมู่ที่ 2 บ้านแม่หว่างพัฒนา
 
หมู่ที่ 3 บ้านผาลาด
หมู่ที่ 4 บ้านนาทราย
 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่หว่างต้นผาง
หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว
 
หมู่ที่ 7 บ้านแม่หว่างลุ่ม
หมู่ที่ 8 บ้านพระบาทห้วยต้ม
 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองปู
หมู่ที่ 10 บ้านแหม่ว่างห้วยริน
 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองบอน
หมู่ที่ 12 บ้านเด่นยางมูล
 
หมู่ที่ 13 บ้านหนองนา
หมู่ที่ 14 บ้านเด่นทรายมูล
 
หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ
หมู่ที่ 16 บ้านนามน
 
หมู่ที่ 17 บ้านแม่หละ
หมู่ที่ 18 บ้านหนองเกี๋ยง
 
หมู่ที่ 19 บ้านแพะเจริญ
หมู่ที่ 20 บ้านนาทรายสามหลัง
 
หมู่ที่ 21 บ้านศรีเวียงชัย
หมู่ที่ 22 บ้านชัยวงษา
 
หมู่ที่ 23 บ้านพระบาทพัฒนา    
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-8594391
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10