หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและสัมภาษ์เชิงลึก  [ 24 มิ.ย. 2564 ]   
 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติการดีเด่น ประจำปี 2564  [ 23 มิ.ย. 2564 ]   
 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด  [ 23 มิ.ย. 2564 ]   
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)  [ 23 มิ.ย. 2564 ]   
 การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์  [ 23 มิ.ย. 2564 ]   
 รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับประถมสังกัดองค์กรปกค  [ 23 มิ.ย. 2564 ]   
 รายงานการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 มิ.ย. 2564 ]   
 สรุปผลการประชุม ก.จง ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5-2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภคม 2564  [ 23 มิ.ย. 2564 ]   
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 23 มิ.ย. 2564 ]   
 แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก  [ 23 มิ.ย. 2564 ]   
 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  [ 23 มิ.ย. 2564 ]   
 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ  [ 22 มิ.ย. 2564 ]   
 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสาร1 ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 256
 
“ตำบลน่าอยู่ บนวิถีพอเพียง”
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-8594391
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10