หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด อปท. ประจำเดือน ก.ค. 2564  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
 เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังของอปท.ปี2564  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการ องค์รวม  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
 การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Exe cutive Func  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
 การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
 ขอส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกค  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
 การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรป  [ 18 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 323
 
“ตำบลน่าอยู่ บนวิถีพอเพียง”
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-8594391
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10