หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึ  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 17 ก.ย. 2564 ]   
 แจ้งการปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
 ตอบแบบตอบรับการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้ยงต้น ทำหมัน/หรื  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
 โครงการขยายผลการบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
 โครงการขยายผลการบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
 แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (เพิ่มเติม) [ เอกสาร1 ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (งวดที่ 2) [ เอกสาร1 ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]   
 ขอส่งหนังสือ คู่มือปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
 การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึก  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๔ (MU Safe School Virtual Workshop 4)  [ 15 ก.ย. 2564 ]   
 ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้ร  [ 14 ก.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 281
 
“ตำบลน่าอยู่ บนวิถีพอเพียง”
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-8594391
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10