หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีอปท.สั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้อปท.  [ 5 มี.ค. 2564 ]   
 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำธ.ค.63 และ ม.ค.64  [ 5 มี.ค. 2564 ]   
 แจ้งการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีอบจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]   
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีสรรพสามิต ประจำ ก.พ.64  [ 5 มี.ค. 2564 ]   
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปม.64 เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ  [ 5 มี.ค. 2564 ]   
 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. ประจำปีงปม.2563  [ 5 มี.ค. 2564 ]   
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุ  [ 4 มี.ค. 2564 ]   
 ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2564 ]   
 การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที  [ 4 มี.ค. 2564 ]   
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที  [ 4 มี.ค. 2564 ]   
 ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : ก  [ 4 มี.ค. 2564 ]   
 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนส  [ 4 มี.ค. 2564 ]   
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุ  [ 4 มี.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 224
 
“ตำบลน่าอยู่ บนวิถีพอเพียง”
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-092-879
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10