หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาติดตั้งหลอดไฟ และปลั๊กไฟ สำหรับโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต้ม โดยติดตั้งหลอดไฟ จำนวน 7 จุด และปลั๊กไฟ จำนวน 2 จุด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร. สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๐๗๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon LBP ๖๐๐๐ (๓๒๕) จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการพัฒนาป่าชุมชน (กิจกรรมทำแนวกันไฟป่าสำหรับชุมชน) จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม(พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 74
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-092-879
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10