หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
Nasai Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
     

เกษตรกรรม ร้อยละ 38.01

เลี้ยงสัตว์ /ประมง ร้อยละ 0.34

รับจ้าง/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 20.45

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.88

อื่น ๆ ร้อยละ 40.32
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะเป็นที่สูงชัน มีภูเขาล้อมรอบ เป็นที่ไหล่เขาที่มีลักษณะที่ราบลูกคลื่น ที่ราบบันได ที่ราบลุ่ม ที่มีความชันน้อยกว่า ร้อยละ 35 เหมาะสำหรับการเกษตร ป่าไม่เป็นป่าเต็งรัง ป่าแพระ ขึ้นอยู่ตามเชิงเขา ความสูงของภูเขาตั้งแต่ 500 ถึง 800 เมตร ในระดับ น้ำทะเล ทำให้เป็นร่องลึก ทำให้เกิดเป็นลำห้วยต่าง ๆ ที่ไหลมารวมกันจนเกิดเป็นต้นกำเนิดสายน้ำแม่แต๊ะ ที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นโลหิต เส้นใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตประชาชน
ภูมิอากาศ
 
 

ฤดูร้อน ตั้งแต่ มี.ค. - มิ.ย.

ฤดูฝน ตั้งแต่ ก.ค. - ต.ค.

ฤดูหนาว ตั้งแต่ พ.ย. - ก.พ.
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
มีวัด จำนวน 13 แห่ง

วัดพระบาทผาผึ้ง

วัดแม่หว่างบน

วัดผาลาด

วัดท่าก้อ

วัดนาทราย

วัดแม่หว่างต้นผาง

วัดบ้านฮั่ว

วัดแม่หว่างลุ่ม

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

วัดป่าเจริญธรรม

วัดนาเลี่ยง

วัดดอนแก้ว

วัดกู่แก้วดอนเรือง

วัดหนองวัวเฒ่า
การศึกษาในตำบล
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต้ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่หว่างห้วยริน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นยางมูล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาลาดเหนือ
โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง

โรงเรียนบ้านฮั่ว

โรงเรียนบ้านนาทราย(ราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนบ้านแม่หว่าง

โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง

โรงเรียนบ้านผาลาด

โรงเรียนบ้านห้วยต้ม
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-8594391
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10