foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น(PDF Download)

webboard

 

 รองเรยน

dla

 lamphun