foto1
การยื่นแบบชำระภาษี ปี 2562
foto1
งานประเพณีเปลี่ยนผ้าครบา
foto1
การยื่นแบบชำระภาษี ปี 2562
foto1
งานประเพณีเปลี่ยนผ้าครบา
foto1
การยื่นแบบชำระภาษี ปี 2562
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110