foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic
 nonpic

HRnasai

ประวัติเล่าขานการกำเนิดตำบลนาทราย

                      

               ตำบลนาทราย  เมื่อประมาณปี 2305 มี ปู่สาง ย่าถัง ซึ่งเป็นชาวละว้า(ลัวะ) อพยพมาจากเมืองเชียงใหม่ (ดอยอินทนนท์) ได้พาชาวละว้าจำนวน 15 ครอบครัวเดินทางข้ามแม่น้ำระมิงค์ (แม่ปิง) มาพักค้างแรมที่วัดผาเวียง (ปัจจุบันบ้านกองวะในเขตตำบลแม่ลาน) 1 คืน พอรุ่งขึ้นก็พากันออกเดินทางจนมาพบที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้จึงพากันตั้งบ้านเรือน ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้นหนึ่งแห่งชื่อว่า วัดทุ่งน้ำบ่อ และได้ไปนิมนต์พระวัดผาเวียงมาเป็นพระอุปัชฌาย์ ปู่ส๋าง ย่าถัง เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ได้มีการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและทำการเพาะปลูกโดยได้มีการขุดสระน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและใช้อุปโภค บริโภค มีน้ำตลอดปีมิได้แห้ง แล้งในหมู่บ้านแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรือง และอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ข้าว ในปัจจุบันสระน้ำแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า ทุ่งน้ำบ่อย่าถัง  ปัจจุบันเป็นที่ทำกินของชาวบ้านนาทรายหมู่ที่ 4 สระน้ำแห่งนี้มีหลักฐานให้เห็นเป็นจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านในตำบลนาทราย

                   ต่อมาประชากรพลเมืองได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยเพิ่มมากขึ้นในระยะแรก เป็นคนที่มาจากอำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางเป็นส่วนใหญ่ มาอาศัยอยู่ตามแม่น้ำแม่แต๊ะ และต่อมาชาว     กระเหรี่ยง ได้มาทำบุญกับท่านหลวงปู่ครูบาวงศ์และร่วมก่อสร้างวัดพระบาทห้วยต้ม ซึ่งชาวกระเหรี่ยงเหล่านี้ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานรอบวัดและได้ขยายชุมชนเป็นชุมชนใหญ่ที่มีการผสมผสานระหว่างคนเมืองและชาวกะเหรี่ยงมาจนถึงปัจจุบันนี้

 

 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

          ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย    

ตำบลนาทราย  ประกอบด้วย

                    หมู่ที่  ๑  บ้านนาเลี่ยง (พื้นที่ส่วนมาก)

                    หมู่ที่  ๒  บ้านแม่หว่างพัฒนา (พื้นที่ส่วนมาก)

                    หมู่ที่  3 บ้านผาลาด (พื้นที่ส่วนมาก)

                    หมู่ที่  4 บ้านาทราย (พื้นที่ส่วนมาก)

                    หมู่ที่  5 บ้านแม่หว่างต้นผาง

                   หมู่ที่ 6 บ้านฮั่ว

                   หมู่ที่ 7 บ้านแม่หว่างลุ่ม

                   หมู่ที่ 8 บ้านพระบาทพัฒนา

                   หมู่ที่ 9 บ้านหนองปู

                   หมู่ที่ 10 บ้านแม่หว่างห้วยริน-เสรีธรรม

                   หมู่ที่ 11 บ้านหนองบอน

                   หมู่ที่ 12 บ้านเด่นยางมูล

                   หมู่ที่ 13 บ้านหนองนา

                   หมู่ที่ 14 บ้านเด่นทรายมูล

                   หมู่ที่ 15 บ้านผาลาดเหนือ

                   หมู่ที่ 16 บ้านนามน

                   หมู่ที่ 17 บ้านแม่หละ

                   หมู่ที่ 18 บ้านหนองเกี๋ยง

                   หมู่ที่ 19 บ้านแพะเจริญ

                    หมู่ที่ 20 บ้านนาทรายสามหลัง

                   หมู่ที่ 21 บ้านศรีเวียงชัย

                   หมู่ที่ 22 บ้านชัยวงษา

                   หมู่ที่ 23 บ้านพระบาทพัฒนา   

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

                    ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๔  ตำบลนาทราย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

-  โทรศัพท์  053-092878-9

-  โทรสาร  053-092878-9

 

 

1.2 ที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ

 

   องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย โดยอยู่ ห่างจาก อำเภอลี้ ไปทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลำพูนประมาณ 120 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 106) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปจังหวัดลำพูนประมาณ 2 ชั่วโมง มีพื้นที่โดยประมาณ 128,187.50 ไร่ หรือคิดเป็น 205.10 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

 

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ ตำบลลี้ และตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

 

ทิศใต้               ติดต่อกับ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง      

 

         ตะวันออก         ติดต่อกับ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

                  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

แผนทนาทราย

ดาวโหลดไฟล์เพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ : สภาพภูมิอากาศ : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : ข้อมูลด้านสาธารณสุข : ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม : ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน >>>คลิกเพื่อทำการดาวโหลด<<<

 

 

 

webboard

 

 

dla

 

lamphun

 

PicOIC

 

Picinfocenter

 

kkpiclp

 

PicCGD

 

PicSAOThai

 

PicTRD