foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

0000data1

performance

HRnasai

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มีโครงการประเพณีบูชาเสาอินทขิล (สะดือบ้าน) ของตำบลนาทราย ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลนานาทรายได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อบูชาเสาหลักบ้าน หรือสะดือบ้าน โดยมีการทำพิธีทางศาสนาพุทธ เป็นการสวดขอฝน (ฟังธรรมหลวงขุนห้วยแม่แต๊ะ) เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งจะทำพิธีนี้ก่อนถึงฤดูกาลทำการเพาะปลูก(ทำนา) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร และเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและพิธีทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายธวัชชัย นาทรายกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ณ บริเวณปากน้ำแม่แต๊ะ เสาอินทขิล (สะดือบ้าน) ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านแม่หว่างลุ่ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (ขอบคุณรูปจากกองการศึกษาฯ)

S 29081634

S 29081635

S 29081636

S 29081638

S 29081637

webboard