foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

performance

HRnasai

วันที่ 14 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านนาเลี่ยง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในหมู่บ้านมีแสงสว่างอย่างทั่วถึง ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในเวลากลางคืน

A15

webboard