foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

วันที่ 14 กันยายน 2561 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

A14

webboard

 

 รองเรยน

dla

 lamphun