foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

performance

HRnasai

วันที่ 13 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 ได้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาของหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขระบบประปาของหมู่บ้านและสามารถใช้งานได้ตามปกติ ณ บ้านศรีเวียงชัย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

A013

 

webboard