foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

performance

HRnasai

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

41550819 557185768043896 420857716416708608 o

 

41550916 557186098043863 7790936079258877952 o

 

41552610 557186601377146 4986851214164492288 o

webboard