foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

performance

HRnasai

วันที่ 12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นำโดย นายธวัชชัย นาทรายกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว บ้านพระบาทห้วยต้ม หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน” ภายใต้นโยบายโครงการไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนอยู่ดีมีสุข จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

OTOP

webboard