foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้มีจุดบริการประชาชนในการให้บริการจุดพักรถและให้คำแนะนำเส้นทาง อีกทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังและป้อมปรามผู้ที่เมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ โดยได้ตั้งจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 โดยมี นายณัฐกร ภัทรวนนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอลี้ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

webboard

 

 รองเรยน

dla

 lamphun