foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

performance

HRnasai

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นำโดย นายณรงค์ สุคำตา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

64311866 707373826358422 5985556321666072576 o

64362379 707377186358086 4205926417726177280 o

62389951 707373419691796 3904491873292517376 o

64607824 707374059691732 4384470475963629568 o

62389951 707373419691796 3904491873292517376 o

webboard