foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศเจตจำนง
foto1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
foto1
คลื่นวิทยุ
Tel. 053 092 878-9
nasailocal@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

 

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

 

 นาทรายกานต

นายธวัชชัย  นาทรายกานต์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

 

                                                              ธารสขสถาพร

                                            นางสาวสมพร  ธารสุขสถาพร

                               เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

 

                  สงหตน                                           มลมา

                   นายปิยะ  สิงห์ตัน                                          นายอุดม  มูลมา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

 

 

webboard

 

 รองเรยน

dla

 lamphun