Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร อบต.นาทราย

นายธวัชชัย นาทรายกานต์

นายก อบต.นาทราย

นายณรงค์  สุคำตา

ประธานสภา อบต.นาทราย

นางสาวปวินนา สุยะวงค์
ปลัด อบต.นาทราย

ราคาน้ำมันวันนี้

สภาพอากาศวันนี้

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้260
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้355
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้615
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2324
mod_vvisit_counterเดือนนี้3706
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา10204
mod_vvisit_counterทั้งหมด346262

กิจกรรม อบต.นาทราย


Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
อังคาร, 04 ธันวาคม 2018
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นำโดย นายณรงค์ สุคำตา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)... อ่านเพิ่มเติม...
"กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักแบบปลอดภัย"
พฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2018
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มี "กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักแบบปลอดภัย"  ดำเนินการตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำอาชีพเกษตรกร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร, ยุวเกษตร และนักศึกษา ในพื้นที่ตำบลนาทราย... อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
จันทร์, 26 พฤศจิกายน 2018
เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น... อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครั้งที่ 3/2561
พฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2018
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นำโดย นายอุดม มูลมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น... อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
อังคาร, 20 พฤศจิกายน 2018
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 08.30 น.กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เพื่อแจ้งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือของกองทุนฯ... อ่านเพิ่มเติม...
ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 9
จันทร์, 19 พฤศจิกายน 2018
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ลงพื้นที่ทำการซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปู และหมู่ที่ 11 บ้านหนองบอน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน... อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
พฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2018
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย นำโดย นายธวัชชัย นาทรายกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมคณะผู้บริหาร, นายณรงค์ สุคำตา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย, นายคมสรรค์ คำวินิตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน... อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
จันทร์, 06 สิงหาคม 2018
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อรายงานผลการติดตามแผนพัฒนา 4 ปี (2561 – 2564) และเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในพื้นที่ตำบลนาทราย
ศุกร์, 03 สิงหาคม 2018
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ลงพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในพื้นที่ตำบลนาทราย และการจัดการขยะอันตรายในชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่ เวลาประมาณ 20.00 น. เป็นต้นไป... อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
พุธ, 01 สิงหาคม 2018
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ....., เรื่องการจัดการมูลฝอยเพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย... อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง "แต่งเมือง อู้เมือง ฮู้เรื่องบ่ะเก่า"
วันประกาศ:ศุกร์, 30 มีนาคม 2018
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง "แต่งเมือง อู้เมือง ฮู้เรื่องบ่ะเก่า"
ประกาศ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
วันประกาศ:พฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2018
ประกาศ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
วันประกาศ:พฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2018
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง"   การจัการขยะพลาสติกและขยะโฟม  ... อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง...ปัญหามลพิษทางอากาศ (หมอกควันปกคลุมภาคเหนือตอนบน) ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทราย
วันประกาศ:พฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2018
การเฝ้าระวัง...ปัญหามลพิษทางอากาศ (หมอกควันปกคลุมภาคเหนือตอนบน) ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทราย
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลลี้ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
วันประกาศ:พุธ, 21 มีนาคม 2018
  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลลี้ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
วันประกาศ:อังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2018
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น
วันประกาศ:ศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2018
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น... อ่านเพิ่มเติม...
ประชาสัมพันธ์ ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
วันประกาศ:อังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2018
ประชาสัมพันธ์ ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการ 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
วันประกาศ:จันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2018
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการ 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการ 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
วันประกาศ:จันทร์, 22 มกราคม 2018
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการ 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

หนังสือราชการ สถ.

ประมูล - จัดซื้อ - จัดจ้าง


Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-043 บ้านแม่หว่างต้นผาง ม.5 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
วันประกาศ:อังคาร, 04 ธันวาคม 2018
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-043 บ้านแม่หว่างต้นผาง ม.5 ต.นาทราย อ.ลี้... อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-052 บ้านฮั่ว ม.6 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
วันประกาศ:อังคาร, 04 ธันวาคม 2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-052 บ้านฮั่ว ม.6 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-052 บ้านฮั่ว ม.6
วันประกาศ:จันทร์, 19 พฤศจิกายน 2018
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-052 บ้านฮั่ว ม.6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-043 บ้านแม่หว่างต้นผาง หมู่ที่ 5
วันประกาศ:จันทร์, 19 พฤศจิกายน 2018
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.43-043 บ้านแม่หว่างต้นผาง หมู่ที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวันศพด.บ้านเด่นยางมูล
วันประกาศ:ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาอาหารกลางวันศพด.บ้านเด่นยางมูล

ข่าวประกาศ


Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247

Warning: Creating default object from empty value in /home/nasailoc/domains/nasailocal.go.th/public_html/oldweb/modules/mod_filterednews/helper.php on line 247
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561
วันประกาศ : พุธ, 28 พฤศจิกายน 2018
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
วันประกาศ : พุธ, 29 สิงหาคม 2018
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2561
วันประกาศ : พุธ, 29 สิงหาคม 2018
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561
วันประกาศ : พุธ, 29 สิงหาคม 2018
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ พ.ศ.2561
วันประกาศ : พุธ, 29 สิงหาคม 2018
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561
วันประกาศ : พุธ, 29 สิงหาคม 2018
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การจัดการมูลฝอยเพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
วันประกาศ : พุธ, 29 สิงหาคม 2018
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การจัดการมูลฝอยเพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2561
วันประกาศ : พุธ, 29 สิงหาคม 2018
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
วันประกาศ : อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี... อ่านเพิ่มเติม...

Facebook